OŠ BRIHTNA GLAVA

OSNOVNA ŠOLA BRIHTNA GLAVA ZA OTROKE

Otrokom na primeren način predstavimo naravne ter ostale posebnosti pokrajine in odpremo skrinjico bogate zakladnice belokranjskega rojaka Otona Župančiča.

OSNOVNA ŠOLA BRIHTNA GLAVA ZA ODRASLE

Zagotavljamo vrnitev šolskih spominov iz otroštva, smeh in »solze«.

OSNOVNA ŠOLA BRIHTNA GLAVA NA TERENU

Pouk uprizorimo  tudi zunaj šolskih sten, za različne priložnosti  in praznovanja.

Osnovna šola Brihtna glava – šola kot nekoč

Osnovna šola BRIHTNA GLAVA v Radovici pri Metliki je turistična zanimivost, katere idejni oče je Belokranjec Toni Gašperič. Nastala je z željo obiskovalcem prikazati Belo krajino na drugačen in zabaven način. OŠ Brihtna glava v svoje klopi vabi vse tiste, ki bi si radi ogledali, kako je potekal pouk, pred več desetletji. Učna ura, ki traja 45 minut, nas ‘tovarišica učiteljica’ popelje v sredino 20. stoletja ter predstavi kulturno in naravno dediščino Bele krajine. OŠ  Brihtna glava je namenjena: odraslim, ki na duhovit način obujajo spomine na svoja otroška leta in otrokom – osnovnošolcem, srednješolcem vseh starosti, ki z obiskom učne ure spoznajo, kako so se nekoč šolali njihovi predniki.
Šolski zbor sestavljajo: ravnatelj Andrej Bajuk, tovarišica učiteljica in šolska tajnica. Razred je opremljen s staro opremo in starimi šolskimi rekviziti, v kotu učilnice pa je za neposlušne učence posuta koruza. Tovarišica učiteljica je stroga, z obvezno palico v roki, s katero brezpogojno obvladuje red in disciplino. Ob koncu šolske ure vsi učenci prejmejo izpričevalo in šolsko malico. V razredu je prostora za 70 »učencev«. Obisk v OŠ Brihtna glava je možen vse dni v letu, predhodno pa se je potrebno najaviti ravnatelju Andreju Bajuku.
Info: Andrej Bajuk tel: +38631 366 378 
Email: bajuk.andrej@gmail.com 
Splet: www.andrejbajuk.com

OSNOVNA ŠKOLA PAMETNA GLAVA

Glavna ideja scenarija učnog sata bila je posjetiteljima učiniti učni sat zanimljivim i drugačijim. Ideja se porodila poznatom slovenskom humoristi Toniju Gašperiču i Andreju Bajuku. Učni sat je namijenjen svima, koji se žele vratiti u pedesete godine prošlog stolječa. Boravak u školi može biti ispunjen vedrinom i srećom. Sat je zabavnog karaktera s govorenim dijalozima i glazbenim točkama. »Učenici« upoznaju regiju na jugoistoku Slovenije. Na veoma zabavan način i duhovit način upoznaju bogatu prirodnu i kulturnu baštinu regije. Sat traje 45 minuta. Učiteljica je stroga s palicom u ruci, a ni klečanje na kokuruzu nije izključeno. Na kraju sata svaki učenik dobije certifikat, dokaz da je usvojio osnovna znanja. Razred može primiti 70 osoba.
Dodjite i doživite školu na drugačiji način. Info:
Info: Andrej Bajuk tel: +38631 366 378 
Email: bajuk.andrej@gmail.com 
Web: www.andrejbajuk.com

ELEMENTARY SCHOOL BRIGHT HEAD

Primary school BRIGHT HEAD in Radovica near Metlika is a tourist attraction worth visiting. Its founding father was Toni Gašperič, a comic of Bela krajina region. It was created with the desire to show visitors Bela Krajina in a different and funny way. Elementary school BRIGHT HEAD is inviting to its benches in the classroom, equipped with old furniture, all those who would like to experience what the teaching was like five decades ago. The lesson lasts 45 minutes. A comrade teacher leads us back into the middle of the 20th century and presents the cultural and natural heritage of Bela krajina in a funny way. Elementary school BRIGHT HEAD is meant for everyone: for adults, who would remember their childhood and young people of all ages, who would see how learnt their ancestors. The lessons are adapted to the age of the student group. At the end of the lesson the ‘students’ get their certificates.
The classroom takes up to 50 students. Andrej Bajuk invites pupils of all ages. “We want to spread the word about this project and really make it alive.” Tourists are invited all days of the week, even at the weekends. It is good to call ‘the headmaster’ Andrej Bajuk in advance.
Info: Andrej Bajuk tel: +38631 366 378 
Email: bajuk.andrej@gmail.com 
Web: www.andrejbajuk.com

Natur,  Kultur,  Abenteuer

Bela krajina lädt Sie in das Land der freundlichen Menschen und weißen Birken ein. Die Grundschule Echte Smart Kopf Die Grundschule Echte Smart Kopf in Radovica bei Metlika, ist spezifischeSchule, wo die Lernenden aktiv im Unterricht kooperieren. Es ist mit dem Wunsch entstanden,unseres Land Bela krajina auf andere spaße Wege Besuchernzeigen. Grundschule Echte Smart Kopf i n seine Schulebank lädt alle ein, die erfahren wollen,was in der Vergangenheit in slowenische Schule passierte.Unterrichtsstunde, die 45 Minuten dauert, zurückkehrt uns unter Kameradin Lehrerin Führung in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es stellt die Kultur- und Naturerbe von unserem Land vor. Es ist beabsichtigt für alle, die auf geistreiche Art und Weise seine Kinderheit/Kinderschuljahren wieder zu beleben wollen. Schulchor besteht aus: Schuldirektor Andrej Bajuk, Lehrerin und Schulsekretärin. Die Klasse ist mit der alten Ausrüstung und Requisiten möbliert. In der Klassenecke ist für ungehorige Schülern Mais bestreut. Die Lehrerin ist sehrstreng, mit einem Stock in der Hand, mit dem sie die Ordnung und Disziplin erreicht. Am Ende Unterrichtsstunde bekommen alle Schulern die Schulabschluss und einen Schulimbiss. In der Klasse gibt es für etwa 70 Schüler Platz.
Das Besuch in der Grundschule Echte Smart Kopf ist alle Jahrestage möglich.
Es ist wichtig, im Voraus zu buchen.
Info: Andrej Bajuk tel: +38631 366 378 
Email: bajuk.andrej@gmail.com 
Web: www.andrejbajuk.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *